PROJEKTY

TRZYMAJ FORMĘ

 

                                  

 

  PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ” REALIZOWANY

W

SZKOLE PODSTAWOWEJ W MUSZAKACH   

                                     

Harmonogram działań w ramach realizacji 

Programu  Edukacyjnego „Trzymaj Formę

 

Cel główny: poprawa sposobu odżywiania uczniów i zwiększenie aktywności fizycznej.

Cele:

1. Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności ruchowej.                                   

2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji fizycznej.

3. Uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu – anoreksja, bulimia.

4. Propagowanie zdrowego trybu życia.

5. Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego oraz na zawodach sportowych.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

1. Program realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019.

2. Uczestnikami programu są głównie uczniowie klas IV - VII.

3. Program realizowany jest na lekcjach techniki, plastyki, godzinach wychowawczych, lekcjach wychowania fizycznego oraz różnych formach zajęć sportowych.

4. Program skierowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego.

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ”

 1. Propagowanie zdrowego żywienia i higienicznego trybu życia – wykorzystanie lekcji techniki, wychowania fizycznego i godzin wychowawczych.

2. Przeprowadzenie badań BMI ( Body Mass Index) na wybranej grupie        uczniów. Celem badań jest sprawdzenie prawidłowej masy ciała.

3. Propagowanie i wdrażanie 10 zasad prawidłowego żywienia opracowanych według Instytutu Zdrowego Żywienia w Warszawie (ulotki, plakaty, reklama, zajęcia praktyczne w ramach techniki).

4. Praktyczne zaznajamianie uczniów z produktami żywnościowymi i ich składem:

• Zawartość składników produktu spożywczego: dodatki do żywności, które samodzielnie nie są przeznaczone do spożycia – dodane do produktu wpływają na jego trwałość, konsystencję, barwę, zapach lub smak.

 5. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez zajęcia wychowania fizycznego i różnorodne formy  zajęć pozalekcyjnych:

• Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe;

• Piesze wędrówki z elementami atletyki terenowej;

• Organizowanie środowiskowych imprez rekreacyjno – sportowych ,,Dni Rodziny”, „Dzień Dziecka”,  i innych;

• Organizacja Szkolnych Turniejów w grach zespołowych.

• Udział uczniów w różnorodnych pozaszkolnych zawodach sportowych.

• Organizowanie pogadanek na temat zdrowej żywności.

• Konkursy kulinarne.

• Podsumowanie programu:

- organizacja szkolnego apelu podsumowującego działania w zakresie realizacji programu „Trzymaj formę” - prezentacja multimedialna.

 

 

 

  

 

 

PLAN REALIZACJI PROGRAMU "TRZYMAJ FORMĘ”.

 

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

 

CZAS

REALIZACJI

 

UWAGI

 

1. Opracowanie planu realizacji programu „Trzymaj Formę” na rok szkolny 2016/2017.

 

- zatwierdzenie planu przez dyrekcję szkoły

 

 

koordynator, wychowawcy klas

 

październik

 

 

2. Zapoznanie uczniów 
z założeniami i celami programu „Trzymaj Formę” i z kalendarzem planowanych przedsięwzięć.

 

- prelekcja koordynatora na temat zdrowego trybu życia

- broszurki

 

koordynator programu

 

 

październik

 

- gazetka ścienna dotycząca zdrowego stylu życia

- broszurki

 

3. Udział uczniów w Gminnych zawodach sprawnościowych na sali gimnastycznej.

A. Udział w Turnieju piłki nożnej o Puchar Tymbarku ''Z podwórka na stadion".

 

udział uczniów klas IV - VI w zawodach.

 

nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

n-el wych. fiz.

 

październik 

 

 

pazdziernik 

 

- zdjęcia i sprawozdanie na stronie Internetowej naszej szkoły

 

sprawozdanie

 

4. Udział uczniów klasy VI w dodatkowych zajęciach tenisa stołowego.

 

Udział uczniów w rozgrywkach - 1 godzina w tygodniu

 

nauczyciel wychowania fizycznego

 

październik - grudzień.

 

 

 

5. Zdrowa żywność w codziennym jadłospisie.

- sposób na zdrowie - zbilansowana dieta, piramida zdrowia, aktywność fizyczna.

 

 

 

- tygodniowy jadłospis 
z uwzględnieniem kalorii

- liczenie kalorii w ciągu doby z produktów najczęściej spożywanych

-zachęcanie do rozsądnych zakupów.

 

nauczyciel techniki,

nauczyciel przyrody

 

 

listopad - grudzień

 

 

przykładowe jadłospisy

- plakaty

 

 

6. Układanie jadłospisów z uwzględnianiem surówek i sałatek z warzyw i owoców.

 

- uczniowie klasy VI

 

 

nauczyciel techniki

 

 

listopad - grudzień

 

 

 

-przykładowe jadłospisy

 

 

7. Sporządzanie przez uczniów potraw witaminowych i ich degustacja.

 

klasy V-VI

 

nauczyciel techniki

 

styczeń - luty

 

-przykładowe  zestawy potrawy

 

 

8. Warzywa, owoce i soki owocowe w jadłospisie szkolnej stołówki.

 

-uwzględnianie w tygodniowym jadłospisie warzyw i owoców.

 

dyrektor

obsługa kuchni.

 

październik - maj

 

 

9. Ferie na sportowo.

 

 

 

 

 

- pogadanka na temat aktywnego wypoczynku

- zajęcia sportowe w czasie ferii /tenis, koszykówka/.

 

 koordynator, wychowawcy klas

- nauczyciele w- f

 

 

styczeń  

 

 

10. Konkurs na plakat o zdrowym stylu życia.

 

Klasy IV - VI.

 

n-el wych.fiz.

Dorota Burek

 

kwiecień 

 

- ocena plakatów

nagrody dla trzech najlepszych prac

 

11. „Dzień Wiosny” dniem promocji zdrowia.

 

 

 

zawody sportowe na sali gimnastycznej pod hasłem "Wiosna na sportowo"

 

-koordynator, wychowawcy,

SU

 

marzec

 

klasy I - III

klasy IV - VI

 

12. Mierzenie BMI

 

- mierzenie BMI w klasach na lekcjach  matematyki
 i wychowawczych

 

- koordynator,

- nauczyciele matematyki
- wychowawcy klas

 

 

luty- maj  

 

przykładowe wykresy

 

13. Promocja aktywności fizycznej wśród uczniów i ich rodzin „SPORT DLA KAŻDEGO” - dobór ćwiczeń, testy wydolności fizycznej, dążenie do lepszej sprawności fizycznej.

 

klasy IV - VI.

 

 

- nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

kwiecień - maj

 

 

- lekcje wychowania fizycznego, zajęcia sportowe, zawody.

 

 

14. Przygotowanie choreograficzne układów tanecznych i ich prezentacja w Dni Rodziny.

 

klasy IV – VI

 

- nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawcy.

 

 

maj

 

- prezentacja tańca

 

 

15. Tydzień sportu w szkole.

 

klasy I - III,

klasy IV - VI.

 

- nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawcy klas

 

maj

 

 

zawody sportowe w/g ustalonego kalendarza.

 

16. Dzień Dziecka - zawody sportowe w szkole.

 

 

 klasy I - III,

klasy IV - VI

 

- nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawcy klas

 

czerwiec

 

Rozgrywki

międzyklasowe.

 

17. Udział w biegach ulicznych im. Marszałka Polski Józefa Piułsudskiego.

 

klasy IV - VI

 

 

- nauczyciel wychowania fizycznego,

 

czerwiec

 

- rejonowe biegi uliczne

 

18. Zakończenie realizacji zadań programu „Trzymaj Formę”.

 

 

 

podsumowanie realizacji zadań programu ,,Trzymaj Formę”

- prezentacja działań wykonanych przez uczestników programu

-sprawozdania.

 

- koordynator 

 

 

czerwiec

 

- zdjęcia

- prezentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Muszakach
    Muszaki 39
    13-113 Janowo
  • (89) 626-50-24

Galeria zdjęć